Trumslagaren, sin tids Arvi Lind

Trumslagaren, sin tids Arvi Lind

I de flesta finländska städer var det trumslagarna som ansvarade för att sprida nyheter på 1700-talet. Informatörerna som spelade i gathörnen berättade om nyheter och kommande evenemang, till exempel om val och skatteuppbörd, upprustning av gatstenar, meddelanden från brandvakten eller kor som rymt!

Trumslagarna var vanliga i många städer ända fram till 1800-talet. I Nådendal fortsatte trummandet ända fram till början av 1900-talet. Den första trumslagaren i Nådendal vars namn man kände till var Johan Henrikinpoika som var 14 år då han valdes till tjänsten 1725. Den sista var Edward Wilhelm Lindvall som främst informerade om skatteuppbörd och brandsyn när han slutade på 1920-talet.

Trumslagaren trummar igen

Sedan 2008 har man återigen kunnat höra trumslagen i Nådendal. De hörs precis innan kvällsvespern som spelas från kyrktornet. Trumslagaren trummar enligt gamla noter från 1800-talet och orden och texten som hörs emellan är gammal finska från över 100 år tillbaka i tiden.

En gång i tiden kunde man förutom trumslagaren också se strumpstickare i gathörnen, men aldrig fler än sex. Men det är en annan historia…