Trumslagaren och kvällsvespern

Kvällsvespern skyndar sig över staden

Lite före kl. 20 kommer trumslagaren till hörnet av Nådendals Brunnshus och börjar trumma enligt en gammal not från 1800-talet. Texten som vi hör mellan trumningarna är gammal finska från den tiden man trummade kungörelserna i Nådendal.

När trumslagarens ljud hörs, tystnar alla för att lyssna till kvällsvespern som ljuder över staden. Kvällsvespern spelas varje kväll 1.6–31.8 tre gånger, åt tre olika håll från Klosterkyrkans torn kl. 20: åt presidenten, åt staden och åt havet.