Nådendals sol sken över staden med skatteinkomster

Nådendals sol sken över staden med skatteinkomster

I Nådendal finns det många orsaker att le. Finlands soligaste plats har tagit sig ur många svårigheter och lyckats utveckla nya inkomstkällor. En av dem har också en koppling till Nådendals berömda sol. Den sken över staden med skatter och pengar.

Nådendals ekonomi hade varit dyster länge efter att klostret stängde. Strumphandeln kom med mycket efterlängtade inkomster till staden och hjälpte den att klara av handelsrättigheternas begränsningar, även om åboborna hade föreslagit för kungen att handelsrättigheterna skulle avskaffas och de få borgarna i Nådendal flyttas till Åbo.

På 1750-talet byggdes ett tullrum och ett tullstängsel för den s.k. ”småtullen” i Nådendal och på porten hängdes en sol i trä. Senare ersattes den med en sol i brons som lyste klart. Kopparbilden skulle poleras tills den ”sken som solen i Nådendal”, så att ingen skulle kunna hävda att den inte visste var tull uppbars.

I Nådendal kunde natt omvandlas till dag

Det solförsedda tullrummet innebar ett jämnt penningflöde till staden och symboliserar därför bättre tider. Enligt sägnen ska solen också ha gynnat staden på andra sätt. Vid den tiden var det nämligen vanligt att skatt endast uppbars för handel som bedrevs dagstid. I Nådendal kom man på att i tullhuset skiner solen dygnet runt och således kunde man inte undgå skatter ens vid ljusskygg handel. Inte så konstigt att leenden spred sig.

Även om Nådendals sol blev stadens visitkort och ett ryktbart uttryck, var det slutligen badverksamheten som kom att innebära en ny blomstertid för Nådendal. Men det är en annan historia…