Nådendals historia

Nådendals historia

  

Nådendals stad anses ha grundats den 23 august år 1443, för det var då som kunf Kristoffer gav sitt godkännande till byggandet av ett kloster vid Ailostenniemi. Då klostret i slutet av 1500-talet upphörde med sin verksamhet lamslogs staden till den grad att Nådendal inte ens omnäms som en stad i handlingar från 1540-talet.

Under första hälften av 1700-talet fann man att vattnet i Viluluoto källa lämpade sig för att lindra flera sjukdomar. Hälsokällans epok innebar startskottet för badvärksamheten.

Badverksamnhet började man bedriva i början av 1800-talet. Från och med år 1863 bedrevs badverksamheten vid Ailostenniemi gyttjebadinrättning. Badinrättningens blomstringstid inföll på 1910- och 1920-talen, då ett par tusen badjäster om året besökte staden. Verksamheten vid den gamla badinrättningen tynade så småningom bort och upphörde helt på 1960-talet.

Det nuvarande Nådendals Spa inledde sin verksamhet i mitten av 1980-talet.