Den svåra vägen till framgång

Den svåra vägen till framgång

Klostret som grundades i Nådendal 1443 var ett populärt vallfärdsmål under medeltiden och besökarna förde med sig välfärd till staden. Reformationen på 1500-talet förändrade kyrkans ställning och betydelsen av Nådendals kloster rasade. Den sista nunnan dog i slutet av 1500-talet och inga pilgrimer anlände längre till staden.

Birgittanunnorna hade emellertid redan hunnit lära nådendalsborna hur man stickar strumpor, och i synnerhet hälen, och det fanns efterfrågan på Nådendalsstrumporna på hoven i Stockholm, Tallinn och St. Petersburg.

Sex stickare per hörn

Stadsfäderna ville dra full nytta av situationen, så alla nådendalsbor förpliktades att sticka strumpor, alla från borgmästaren till små pojkar och flickor. När det började bildas stickningsringar i gathörnen bestämde man att det fick finnas högst sex stickare per gathörn för att hästtrafiken inte skulle störas. Som mest stickades 25 000 par strumpor per år och stickarna fick förfrågningar om att lära ut stickkonsten runtom i Finland.

Nådendals mjuka guld hjälpte staden igenom de svåra århundradena tills Nådendals sol steg över staden och skapade nya inkomstkällor. Men det är en annan historia…