Yhteinen Finnish Archipelago 2025

Yhteinen Finnish Archipelago 2025

Digitaalisella matkailutuotteisolla kestävää kasvua

Päivitetty 18.12.2020

Mistä hankkeessa on kyse?

 • Seitsemän Visit-organisaation yhteinen sähköisen kaupankäynnin hanke, jolla tuetaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan matkailustrategioiden toteuttamista  ja kehitetään yhteistä matkailutuotteiden ostettavuutta
 • Mukana Visit Pori, Visit Rauma, Yrityssalo/Visit Salo, Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Visit Turku ja Visit Naantali
 • Näiden alueiden yhteenlaskettu matkailutulo 2018 oli 1 mrd. € ja työllistävyys 5470 htv
 • Hankeaika 1.11.2020-31.12.2021
 • Hallinnoija Visit Naantali
 • Hankkeen arvo 240.000 e, josta TEM:n osuus 190.000 e

Driverina muuttunut maailma

 • Maailmamme on muuttunut ja tulee muuttumaan;
 • Suosittelumarkkinoinnin merkitys kasvaa, verkkomyynti kasvaa ja kansainvälisten online-matkatoimistojen rooli vahvistuu
 • Monikanavaisuus korostuu,  asiakas maksaa siitä mitä arvostaa (kestävyys, turvallisuus), tietosuoja- ja lainsäädännölliset vaatimukset lisääntyneet (GDPR)
 • Yhä suurempi osa matkailijoista suunnittelee ja haluaa ostaa matkailupalvelut digitaalisten kanavien kautta, mutta tarjolla on vain manuaalisesti toteutettavia matkapaketteja, joiden tuotteistaminen, myynti ja jakelu on hankalaa ja tehotonta
 • Online mahdollistaa palveluiden helpon löydettävyyden ja ostettavuuden
 • Alue ja sen yritykset on saatava digitaalisesti ostettavaksi

Hankkeen tavoitteet

Tavoite 1- yhteinen liiketoimintamalli

Alueellisen matkailuliiketoiminnan toimintaympäristön ja vahvan verkoston kehittäminen ja liiketoimintamallin luominen koronan jälkeiseen aikaan. Vahvistetaan alueiden resurssien käyttöä:

 • Resurssien yhdistäminen; yhteismarkkinoinnista alueiden kehittämiseen, tuotteistukseen, matkareitistöjen kokoamiseen, yhteisen tiedollisen alustan käyttöönottaminen. Määritellään alueen tarina ja sitä tukevat yritykset tuotteineen.
 • Kehitetään verkostojohtamisen taitoja alueorganisaatioissa
 • Muuttuneessa maailmassa kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea
 • Kartoitetaan alueiden yritysten digitaaliset valmiudet (rajapinnat)
 • Kehitetään niiden yritysten valmiutta tulla mukaan digitaaliseen kaupankäyntiin, joilta se vielä puuttuu
 • Tavoitetaan kuluttajat ja matkanjärjestäjät helpommin, kun on yhteinen tahtotila ja yhteinen maali, mihin pyritään (enemmän ja helpommin ostettavaa verkossa toimivissa kanavissa)
 • Autetaan ja kannustetaan yrityksiä saamaan lisää kauppaa

Tavoite 2 - tiedolla johtaminen

Tiedolla johdetun digitaalisen asiakaspolun hallinta kertoo miten asiakas on kohdattu varauksen ennakkoinformaatiota annettaessa, varauksen tekovaiheessa, kohteessa viihtymisessä jne. Rakennetaan asiakaskokemusta riippumatta siitä, missä hänet kohdataan.

 • Tukee tavoite 1 yhteisen liiketoimintamallin rakentamisessa
 • Miten pääsemme eroon tiedon hakemisesta eri alustoilta (sähköiset kanavat, asiakaskyselyt, verkkosivut   jne.)? Miten saatavilla oleva tieto saadaan helposti ymmärrettävään muotoon?
 • Kerääntynyttä dataa analysoidaan ja hyödynnetään myynnissä ja markkinoinnissa
 • Ajankohtainen tieto auttaa yrityksiä ja alueorganisaatioita sisältöjen kehittämisessä ja suunnittelussa
 • Kriittisten menestystekijöiden määrittely polun eri vaiheissa, missä voimme onnistua vieläkin paremmin

Tavoite 3 – matkareitistöjen luominen

 • Matkareittituotteiston kehittäminen; kehitetään seudullisia, digitaalisia ja teemoitettuja matkareittituotteistoja eli Finnish Archipelago-laajuinen matkatuotteisto, joka varmistaa yritysten ja kohteiden saavutettavuuden muuttuneessa maailmassa
 • Luodaan uusia ja houkuttelevia sisältöjä ja kaupallistetaan ne digitaaliseen muotoon
 • Luodaan tällä tavoin uutta liiketoimintaa ja kasvatetaan myyntiä digitaalisen myynnin avulla
 • Haetaan jakelupilotit yksittäisille kuluttajille, matkatoimistoille ja matkanjärjestäjille sekä OTA-kanaviin
 • Kartoitetaan ja valitaan yhteinen alusta, jonne matkareitit syötetään, ylläpidetään alustaa ja markkinoidaan sitä alueorganisaatioiden kanavissa, sähköisesti, yritysten kanavissa jne.
 • Matkareitit jaetaan sähköisiin OTA-kanaviin ja matkanjärjestäjiin

Tavoitteet

1) Yhteensä 120 yritystä ja 160 yritysten edustajaa osallistuu hankkeen työpajoihin
2) Järjestetään yhteensä 8 työpajaa
3) Alustalle on muodostunut 10 reittiä per 31.12.2021

Mikä on tilanne 31.12.2021?

Tulokset

 • Alueorganisaatioiden kasvava rooli myynnissä on selkeytynyt; ne koordinoivat reittien palasia, joista on muodostettu ja muodostetaan koko ajan lisää matkareittejä (jatkossa mahdollisuus kattaa koko Suomi yhdessä muiden alueiden kanssa)
 • Alueen yhteinen visio ja USP:t (unique selling points) on määritelty
 • Yritysten on line -valmiudet tiedetään, niille on jo tullut kauppaa
 • Uusia yrityksiä on valmennusten avulla saatu mukaan
 • Kansainvälisten asiakkaiden asiakaspolut on määritelty (saapumispisteet, alueen sisällä olevat kohteet) ja niihin on reagoitu
 • Tuotepaketteja eli moduleita on kehitetty ja niistä on muodostettu jakelualustalle digitaaliseen muotoon matkareitistöjä, joita asiakkaiden on helppo varata
 • Sopimukset kaupallisten toimijoiden ja operoijien kanssa on tehty

Digitaalisen ostettavuuden kehittäminen

Lisätietoja mielellään antavat