Yhteinen Finnish Archipelago 2025

Yhteinen Finnish Archipelago 2025

Päivitetty 10.2.2021

Yhteinen Finnish Archipelago 2025 Digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua -hanke etenee suunnitelmien mukaan. Kaksi ensimmäistä työosiota on kilpailutettu ja ensimmäinen työpajakin on pidetty. Tästä se lähtee! 

 • Tässä muistutuksena vielä hankkeemme tavoitteet
 • alueellisen matkailun ekosysteemin kehittäminen ja johtaminen sekä liiketoimintamallin luominen matkanjärjestäjien ja kuluttajien tavoittamiseksi. Alueorganisaatioiden yhteisen tahtotilan ja vision luominen muuttuneessa toimintaympäristössä sekä rannikkoseudun alueorganisaatioiden yhteinen post-corona liiketoimintastrategia.
 • tiedolla johdettu digitaalisen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ja digitaalisen asiakaspolun hallinta myynnin ja markkinoinnin ytimessä
 • matkareittituotteiston kehittäminen alueen kohteiden ja niiden saavutettavuuden parantamiseksi

Tavoitteet tuntuvat olevan entistäkin ajankohtaisemmat ja tärkeämmät, varsinkin, kun pandemia ei näytä laantumisen merkkejä ja varautuminen pandemian jälkeiseen aikaan on vieläkin tärkeämpää. Ellei elinehto.

Ensimmäisen ja toisen tavoitteen kilpailutus on tehty ja työ on käynnistynyt. Kolmannen, matkareitistön kehittäminen ja alustan kartoittaminenkin on alkanut. Tämä osio, matkareittituotteiston kehittäminen, kiinnostaa varmasti sekä paikallisia yrittäjiämme että kuluttajia kaikkein eniten.

Jospa vihdoinkin dynaamisesta paketoinnista tulee totta; asiakas voi haaveilla, suunnitella omaa matkareitistöään kotisohvalta ja räätälöityään toiveen mukaisen reitin, hän voi ostaa sen saman tien.

Me, seitsemän Visit-organisaation yhteyshenkilöt, olemme innoissamme tiivistyvästä yhteistyöstä. Teams-palavereita koskien hankkeen etenemistä on pidetty tammikuun aikana useita. Näin jälkeenpäin tuntuu, että alku oli haparoivaa eikä oikein tiedetty, mistä aloittaa.

Mutta nyt on eri ääni kellossa. Työpajoissa hiomme yhteistä tekemistä; kohderyhmiä, alueiden vetovoimatekijöitä ja yrityksiä ja niiden valmiuksia, kokonaistarjontaa, jolla saamme matkailijat koukutettua saariston ja rannikon maisemiin. Asiakkaittemme, eli palveluiden tuottajien kanssa tehtävä yhteistyö on myös luupin alla, miten kehitämme sitä entisestään, mitkä ovat ne pullonkaulat ja mitkä houkuttavuudet, joilla saadaan mahdollisimman moni toimija mukaan mahdollisimman laadukkaaseen yhteistyöhön.

Lähitulevaisuudessa paneudutaan sekä tiedolla johtamisen ihmeelliseen maailmaan, mm. miten pääsemme eroon alustalta alustalle hyppimisestä, että alustan tuotetarjonnan kehittämiseen yrityksiä valmentamalla. Lopputulemana tuotteet löytyvät yhteiseltä alustalta helposti ostettavassa muodossa.

Varsinais-Suomen toisen hankkeen - Turku Science Parkin hallinnoiman Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishankkeen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä päällekkäisyyksien välttämiseksi ja parempien tulosten varmistamiseksi. Kehittämis- ja valmennustyöpajat tullaan koordinoimaan  ja hankkeiden ensimmäinen yhteinen kick-off -tilaisuus pidetään 17.2.

Iloisin hanketerveisin

Tarja Rautiainen
hankekoordinaattori, p. 040 7478847, tarja.rautiainen@visitnaantali.com


Faktaa Yhteinen Finnish Archipelago 2025 -hankkeesta

Digitaalisella matkailutuotteisolla kestävää kasvua

Päivitetty 18.12.2020

Mistä hankkeessa on kyse?

 • Seitsemän Visit-organisaation yhteinen sähköisen kaupankäynnin hanke, jolla tuetaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan matkailustrategioiden toteuttamista  ja kehitetään yhteistä matkailutuotteiden ostettavuutta
 • Mukana Visit Pori, Visit Rauma, Yrityssalo/Visit Salo, Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Visit Turku ja Visit Naantali
 • Näiden alueiden yhteenlaskettu matkailutulo 2018 oli 1 mrd. € ja työllistävyys 5470 htv
 • Hankeaika 1.11.2020-31.12.2021
 • Hallinnoija Visit Naantali
 • Hankkeen arvo 240.000 e, josta TEM:n osuus 190.000 e

Driverina muuttunut maailma

 • Maailmamme on muuttunut ja tulee muuttumaan;
 • Suosittelumarkkinoinnin merkitys kasvaa, verkkomyynti kasvaa ja kansainvälisten online-matkatoimistojen rooli vahvistuu
 • Monikanavaisuus korostuu,  asiakas maksaa siitä mitä arvostaa (kestävyys, turvallisuus), tietosuoja- ja lainsäädännölliset vaatimukset lisääntyneet (GDPR)
 • Yhä suurempi osa matkailijoista suunnittelee ja haluaa ostaa matkailupalvelut digitaalisten kanavien kautta, mutta tarjolla on vain manuaalisesti toteutettavia matkapaketteja, joiden tuotteistaminen, myynti ja jakelu on hankalaa ja tehotonta
 • Online mahdollistaa palveluiden helpon löydettävyyden ja ostettavuuden
 • Alue ja sen yritykset on saatava digitaalisesti ostettavaksi

Hankkeen tavoitteet

Tavoite 1- yhteinen liiketoimintamalli

Alueellisen matkailuliiketoiminnan toimintaympäristön ja vahvan verkoston kehittäminen ja liiketoimintamallin luominen koronan jälkeiseen aikaan. Vahvistetaan alueiden resurssien käyttöä:

 • Resurssien yhdistäminen; yhteismarkkinoinnista alueiden kehittämiseen, tuotteistukseen, matkareitistöjen kokoamiseen, yhteisen tiedollisen alustan käyttöönottaminen. Määritellään alueen tarina ja sitä tukevat yritykset tuotteineen.
 • Kehitetään verkostojohtamisen taitoja alueorganisaatioissa
 • Muuttuneessa maailmassa kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea
 • Kartoitetaan alueiden yritysten digitaaliset valmiudet (rajapinnat)
 • Kehitetään niiden yritysten valmiutta tulla mukaan digitaaliseen kaupankäyntiin, joilta se vielä puuttuu
 • Tavoitetaan kuluttajat ja matkanjärjestäjät helpommin, kun on yhteinen tahtotila ja yhteinen maali, mihin pyritään (enemmän ja helpommin ostettavaa verkossa toimivissa kanavissa)
 • Autetaan ja kannustetaan yrityksiä saamaan lisää kauppaa

Tavoite 2 - tiedolla johtaminen

Tiedolla johdetun digitaalisen asiakaspolun hallinta kertoo miten asiakas on kohdattu varauksen ennakkoinformaatiota annettaessa, varauksen tekovaiheessa, kohteessa viihtymisessä jne. Rakennetaan asiakaskokemusta riippumatta siitä, missä hänet kohdataan.

 • Tukee tavoite 1 yhteisen liiketoimintamallin rakentamisessa
 • Miten pääsemme eroon tiedon hakemisesta eri alustoilta (sähköiset kanavat, asiakaskyselyt, verkkosivut   jne.)? Miten saatavilla oleva tieto saadaan helposti ymmärrettävään muotoon?
 • Kerääntynyttä dataa analysoidaan ja hyödynnetään myynnissä ja markkinoinnissa
 • Ajankohtainen tieto auttaa yrityksiä ja alueorganisaatioita sisältöjen kehittämisessä ja suunnittelussa
 • Kriittisten menestystekijöiden määrittely polun eri vaiheissa, missä voimme onnistua vieläkin paremmin

Tavoite 3 – matkareitistöjen luominen

 • Matkareittituotteiston kehittäminen; kehitetään seudullisia, digitaalisia ja teemoitettuja matkareittituotteistoja eli Finnish Archipelago-laajuinen matkatuotteisto, joka varmistaa yritysten ja kohteiden saavutettavuuden muuttuneessa maailmassa
 • Luodaan uusia ja houkuttelevia sisältöjä ja kaupallistetaan ne digitaaliseen muotoon
 • Luodaan tällä tavoin uutta liiketoimintaa ja kasvatetaan myyntiä digitaalisen myynnin avulla
 • Haetaan jakelupilotit yksittäisille kuluttajille, matkatoimistoille ja matkanjärjestäjille sekä OTA-kanaviin
 • Kartoitetaan ja valitaan yhteinen alusta, jonne matkareitit syötetään, ylläpidetään alustaa ja markkinoidaan sitä alueorganisaatioiden kanavissa, sähköisesti, yritysten kanavissa jne.
 • Matkareitit jaetaan sähköisiin OTA-kanaviin ja matkanjärjestäjiin

Tavoitteet

1) Yhteensä 120 yritystä ja 160 yritysten edustajaa osallistuu hankkeen työpajoihin
2) Järjestetään yhteensä 8 työpajaa
3) Alustalle on muodostunut 10 reittiä per 31.12.2021

Mikä on tilanne 31.12.2021?

Tulokset

 • Alueorganisaatioiden kasvava rooli myynnissä on selkeytynyt; ne koordinoivat reittien palasia, joista on muodostettu ja muodostetaan koko ajan lisää matkareittejä (jatkossa mahdollisuus kattaa koko Suomi yhdessä muiden alueiden kanssa)
 • Alueen yhteinen visio ja USP:t (unique selling points) on määritelty
 • Yritysten on line -valmiudet tiedetään, niille on jo tullut kauppaa
 • Uusia yrityksiä on valmennusten avulla saatu mukaan
 • Kansainvälisten asiakkaiden asiakaspolut on määritelty (saapumispisteet, alueen sisällä olevat kohteet) ja niihin on reagoitu
 • Tuotepaketteja eli moduleita on kehitetty ja niistä on muodostettu jakelualustalle digitaaliseen muotoon matkareitistöjä, joita asiakkaiden on helppo varata
 • Sopimukset kaupallisten toimijoiden ja operoijien kanssa on tehty

Digitaalisen ostettavuuden kehittäminen

Lisätietoja mielellään antavat